Parkens Vänner fixar

På dagens arbetsdag i Parken byggdes bl.a. en ny bro som blir en del i den officiella entrén till området, stigen kommer att grusas under kommande säsong.
En del hasselbuskar beskars ner idag och riset tas bort allt eftersom (hassel växer snabbt tillbaka), granarna på Kvarntorpsruinen togs ner innan dom blir för stora.
Bokträden och ekarna befriades från konkurrerande växtlighet, sly röjdes och broarna sopades från löv, kanalen rensades från kvistar och stockar.
Det finns mycket kvar att göra men mycket blev gjort.
Tack till alla vänner av parken som medverkade.