Parkens vänner fixar.

Trappan i parken har nu blivit uppgraderad till en mer stabil konstruktion.