Parkens Vänner bygger ny bro.

Den gamla bråten som bildade övergången över bäverbäcken är nu borta och en ny bro är på plats, vilket gör den norra svängen mer attraktiv och lättare att gå.
/Parkens Vänner