P-cirkeln

Cirkeln om programmering tar påsklov på Skärtorsdagen men återkommer veckan däpå.
Välmomna då.