Påminnelse om öppet hus i Svartå skola

Lördag 1 oktober firar Svartå skola 60år, en utmärkt anledning för alla Svartåbor att göra ett besök.