Påfyllt med sand

Skrmklipp sandPNG
Nu finns det sand att bekämpa halkan med.