Påbörjat

Nu har beläggningsarbetet i tunneln kommit igång.