Operation utsikt startat.

För att bibehålla den fina utsikten över Storbjörken kommer slänten ned mot Strandvägen att röjas på träd. Idag har arbetet kommit igång med
"Operation utsikt"
/Utvecklingsgruppen