Omkoppling på G

Grävning för omkopplingen av belysningsslingan efter industrivägen.