Nytt mötesprotokoll 12/9

Du vet väl att protokoll från Utvecklingsgruppen samt föreningsträffarna finns att

ladda ned under Utvecklingsgruppen/mötesprotokoll.