Nyheter till Svartåloppet 2016

Vi firar det 35e Svartåloppet med att alla barn springer gratis.
(Gäller vid föranmälan, anmälan på plats 50kr extra som för samtliga klasser)

Lotter till det uppskattade Qstar lotteriet kommer kosta 10kr/lotten

Ett stort tack till alla sponsorer som ställer upp år efter år och gör tävlingen möjlig.
Svartåloppssidan hittar du mer info om loppet