Nyhet till Svartåloppet

Pga av omständigheter utanför vår kontroll så ändras bansträckningen på
14 km tillbaka till 2014 års sträckning. Vilket innebär att att banan är ca 14.2km  Bansträckning 2016