Nolltaxa

Nolltaxa är ett ord som ofta används angående föreningars hyra av lokaler.
Nu finns gällande regler under "Att hyra floketsHus" eller direkt på denna pdf