Naturskydssföreningen meddelar

Lördagen 7 oktober guidar Anders Norudde en vandring i Fasans skogstrakter.
Åter igen som förra året startar den vid Bergtjärn norr om Holmsjön. Det kan bli ca 7 km på både stig och i obanad terräng. Ta på rejäla skodon och matsäck.
Vi ska bla besöka ett område med biotopskydd och passera Bressingarna och Långtjärn mm. Blandad skog, gammal och ny.
Det är även ett arrangemang av Karlskoga naturskyddsförening.
Logistik: Samling från Karlskoga, Sjöviksplan kl 9.00.
Samling Rönningshyttan 9.30.
Därefter åks det till Bergtjärn.