Naturskydsföreningen meddelar - Utflykt lördag 8/6

Vi kommer att utforska vad som finns av flora och fauna i den naturskyddade skogen vid Tanken och kärret vid Ölsboda. Medtag gärna matsäck.
Kontaktperson: Per-Olof Johansson tel. 076-8394747.
Samling Bruksgårdens parkering kl. 09.30.