Nätet uppsatt och utegymmet städat

Volleybollnätet är nu uppsatt vid badplatsen, planen skulle dock behövas förbättras vilket kommunen ansvarar för.
Under förmiddagen snyggades ytan runt utegymmet till av sommarjobbare från kommunen, ett mycket bra initiativ.

/Svartå IF