Nätet uppsatt

Nu är nätet som inköptes av föreningen uppsatt vid badland, planen är och förblir kommunens ansvar att sköta om.
/Svartå IF