Motioner till årsmötet

Årsmötet för Svartå IF kommer att hållas lördag 20/3 kl 11:00 och motioner från medlemmar ska vara inlämnade via e-post svarta1933@live.se senast 8/3 för att behandlas på mötet.
/Svartå IF