Montering på hög nivå

Nu börjar det stora bygget på Kronoberget bli synligt då monteringen av det första kraftverket påbörjats.