Minnesstenarna *

Efter den västra muren på Kvistbro kyrkogård finner man de "två" minnesstenarna som restes över de omkomna efter explosionsolyckan vid Svartå bruk 1889 för nu 130 år sedan.


Den trasiga stenen..