Minnesnoteringar från frågestunden 27/8

På sidan VAL2014 hittar du noteringar från mötet