Minnesmarker i Svartå nr34

Gustav Leander, en gudfruktig Svartåbo med pondus. Var en av metodistförsamlingens stöttepelare: Hans ord och uppfattningar vägde tungt.
Var även engagerad i samhällets angelägenheter. Det lär varit han som såg till att det byggdes en allmän bastu. (Nu riven,) På bruket var han anställd som byggmästare; bl a bestämde vilka lägenheter som skulle rustas upp.
Jag minns honom från mina späda år som föreståndare för söndagsskolan, senare som den som ofta och känslosamt offentligt ledde församlingen i bön, ivrande för väckelse.
/Sture G