Minnesmarker i Svartå nr33

De här bilarna har jag aldrig sett i aktion. Däremot såg jag andra lastbilar tillhörig två åkerier Harry Littorin och Sixten Eriksson. Det fanns mycket att transportera bland annat massaved till Bäckhammars pappersbruk. Sixten Eriksson h åkare i andra generation. Hans far Axel Eriksson hade bilstation och bodde i Sjötullen.
Jag är osäker på vilka som är med på bilden.
/Sture G