Minnesmarker i Svartå 7

Även om jag är till åren kommen, så minns jag inte dessa herrar, tjänstemännen på Svartå bruk.
Däremot minns jag kontoret. Där arbetade när ag var barn platschefen Karl Olsson (av ortsborna kallad Verkus) och en bokhållare som hetta Einar Thunborg och så min kusin Henry Kindfors. Jag tror också att Hans Öhrman hade sitt arbete där och kanske någon tid några fler.
Dit gick man för att köpa mjölkpolletter, små myntliknande tingestar som man lade i mjölkkrukan: en pollett = en liter mjölk, två polletter = två etc. Så småningom ersattes polletterna med papperslappar, bortrivna från en karta.
En gång i månaden kom doktorn från Fjugesta dit och behandlade bruksbornas krankheter.
Om jag inte minns fel så fanns ett labolatorium på vinden.
På kontoret utdelades också spö för försumligheter. Men detta är bara något jag hört av någon som hört. Så sanningshalten kan jag inte garantera.
/Sture G