Minnesmarker i Svartå 31

Albin Ahrenberg, flyglegend runt 1930-40 gästade nu och då Svartå. Modell - inte säker, men troligen en Junker.
Hans ankomst var i förväg annonserad med affischer på träden i Bruksgatan eller på dörren till Smedjan. Han som affischerade- kioskägaren - skulle få flyga gratis. Oklart om han utnyttjade sin gratisplåt; Att flyga var ju trots allt en aning riskabelt: Vi grabbar avundades kioskägaren, skulle gärna vilja ha övertagit hans biljett. Men det gick inte för sig.
På bryggan bakom Hotellet lade Ahrenberg till. Fullt med folk trängdes där, även om flygpassagerarnas antal var klent. När "sjöfågeln" vände aktern mot bryggan och satte full fart hade man svårt att hålla sig kvar i vinden.
/Sture G