Minnesmarker i Svartå 30

Två brudpar i Svartå. Far min Hjalmar har tagit dem. Men bara ett, det till vänster, känner jag namnet på: Mia och Hilmer Anstensen.
Vilka dom andra är?? Någon som vet.
Hilmer var min morbror och Mia min ingifta moster. Dom fick två barn Roland f 1928 och Gösta f 1938. Hilmer arbetade i Hyttan, på "kransen" där man fatade i träkol och järnmalm. Mia minns jag för den goda leverpastejens skull. Dessutom bjöd hon mig och Gösta ofta på stuvade korngryn.
/Sture G