Minnesmarker i Svartå 3

På väggen hemma hos farfar och farmor, hängde en tavla där det med stor stil stod ”Kungl. Sällskapet PRO PATRIA har i kraft av de utav Kungl Maj:t i nåder fastställda grundregler för Sällskapet härigenom velat till uppmuntran för Femtiosex års plikttrogen tjänst tilldela Snickaren Gustav Gustavsson sin medalj i silver för trohet och flit att offentligt bäras, i svart band med gula kanter, om halsen. ”
Tavlan kom på väggen i juli 1944 då arbetare i Svartå och Hasselfors erhöll sina medaljer.
PRO PATRIA är latin och betyder ”För Fäderneslandet”. Dess historia sägs gå tillbaka till slutet av medeltiden, men Sällskapet med samma namn är känt sedan 1760-talet, först som en hemlig orden men sedan som ett välgörenhetssällskap.
Farfar Gustav skulle fortsätta att arbeta vid sin hyvelbänk i Brukets snickarstuga till 2 april 1952, då han dog i sitt arbete.
/Sture G