Minnesmarker i Svartå 29

I Svartå minns - i varje fall den äldre generationen - honom som "storfiskaren". Han hette Oskar Forslund och bodde i Backalund, Jag minns honom nästa inte.
Det som sagts mig är att när min mor föddes så kom Forslund med en "isgädda" som present.
Fisket var viktigt för Svartåborna. Två sjöar fiskades det främst i - Storbjörken och Lillbjörken, Somliga cyklade också till andra närliggande sjöar.
/Sture G