Minnesmarker i Svartå 23

Svartå hade ett hotell när jag var barn. Det låg bredvid stationen, som på den tiden var en järnvägsknut. Kan tänka mig att en del gäster var resenärer. Källarmästaren hette Lagerholm.
Det berättas om att svartåborna ibland hade fester på hotellet. Det kunde gå ganska livet till, sas det.
Hotellet blev sedan - på 1940-talet - syfabrik.
/Sture G