Minnesmarker i Svartå 18

Träkol var en förutsättning för järnhantering. Det kallades järnmalmsreducering medelst träkol. Formeln för detta skulle vi lära oss i kemin. Jag minns den inte längre. Kanske lärde jag mig den aldrig.
Till Svartå kom kolet på järnväg i svarta s k kolvagnar. Transporterades till kolmagasinen och därifrån till masugnen.
/Sture G