Minnesmarker i Svartå 14

På gärdena runt Svartå växte det lin. På bilden hur linet bereds. Hur det går till vet jag ingenting. Osäker också på när bilden är tagen, tror på 20-talets mitt. Osäker ock var den är tagen. Först trodde jag det var i Medskog, men kan lika gärna vara Sirsjön.
Av kvinnorna på bilden tror jag mig känna igen tre: Emma Gröning, Josefina Augustsson och Mia Anstensen.
/Sture G