Minnesmarker i Svartå 13

Osäkert när bilden på ångloket med bihängande vagnar är tagen. Måste dock vara före 1937 då Svartå-Örebrobanan blev elektrifierad.
Banan invigdes i oktober 1897. Prins Eugen, hertig av Närke, förgyllde dagen med sin närvaro. Någon stans - vet inte exakt var - har jag läst att invigningståget gjorde ett längre uppehåll i Mullhyttan. Prinsen var nämligen inbjuden till en festlig måltid på Bålby, dit han for med häst och vagn.
Tåget fortsatte till Svartå och prinsen var säkert mätt och belåten.
Svartåbanan byggdes av "Örebro-Svartå järnvägsbolag" på två år till en kostnad av 1,8 miljoner. SJ köpte banan - kanske var det staten - 1907. 1985 lades trafiken ner på Svartåbanan och Svartå miste sin status som järnvägsknut.
I min barndom förekom sällan ånglok. Tågen till och från Örebro drogs av ett brunt el-lok som kallades Svartåmärra,
Om jag inte minns fel så gick första tåget till Örebro kl 7 på morgnarna, och blev ett skoltåg för de svarrtågossar som gick på Karro. Ett kvällståg avgick vid åttatiden och inväntade ankommande tåg från Värmland.
På Örebrotåget åkte mor och jag till Dormen där gamlamormor bodde. En gång om året också for vi till Mullhyttan för att risa morfars grav.
Många med mig beklagar att Svartåbanan är nedlagd och rälsen uppruten.
/Sture G