Minnesmarker i Svartå 11

De här Svartådamerna - möjligen är de "herrgårdsfröknar" - minns jag, trots min höga ålder inte. Trattgrammofoner var heller inte på modet i min barndom.
Säkerligen hade min far en sådan i sin ungdom. Vart den tagit vägen vet jag inte. Däremot äger jag hans kristallmottagare med tillhörande tratt, varifrån ljudet kom. Det var också möjligt att koppla hörlurar till kristallmottagaren.
Jag undrar vad bildens damer lyssnade till för musik. Och jag undrar när bilden är tagen och var någonstans i Svartå.
/Sture G