Minnesmarker i Svartå.  17

Önskar Svartå hembygdsförening ett framgångsrikt 2020.
Så här såg den första styrelsen ut. (Med risk för att någon medlem av styrelsen råkade vara bakom kameran.) Kring bordet ses Börje Mörk, Harry Johansson med hustru Nelly, Hjalmar Gustavsson (min far) samt ryggarna av Kalle Gustavsson och Malkolm Sundling.
Samtliga var även hantverkare och lade ner ett enormt arbete på att få arbetarbostaden Slottet i skick. Det lyckades. Därför har Svartå en Hembygdsgård.
/Sture G