Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från mötet 11/4 i Folkets Hus med kommunen hittar du på denna sida