Milkolning vid Lillbjörken


Milkolning, Svartå, 17 september 1953 Foto Knut Borg Källa Örebro läns museum


Milkolning, Svartå, 17 september 1953 Foto Knut Borg Källa Örebro läns museum