Mer vatten till Örebro

Drygt 40cm till ska vattennivån sänkas i Storbjörken, efter det ryktas det om ytterligare sänkningar.