Mer material till spåret.

Arbetet med spåret går vidare då ytbeläggningen ska på.