Mer grus på väg

Mer material till ytbeläggningen av spåret kommer inom kort att läggas på, då inskickad ansökan idag  beviljades av
idrottsförbundet.