Medlemskap i Svartå IF för 2022

De senaste åren med omfattande restriktioner i samband med pandemin har nu dragits tillbaka och år 2022 ser ut att bli ett mer normalt år med arrangemang som Svartåträffen , Svartåloppet & Svartåtrampet.

Utöver de större arrangemangen så pågår normalt Boll & Lek och Barngymnastiken och motionsträningen vanligtvis en gång i veckan.
För att detta ska vara möjligt samt underhålla Hyttvallen & MTB leden är föreningen beroende av er medlemmar. Ju fler vi blir desto bättre förutsättningar får föreningen för att driva verksamheten framåt och skapa bra möjligheter för motion, lek, tävling och gemenskap.
Klubbstugan med bastu går att hyra som medlem om du inte har möjlighet att bada på fredagarnas fasta tider, styrketräningslokalen finns även att tillgå.

Det är ni som gör allt detta möjligt!

Betala in medlemsavgiften på:
PG 379960-8 eller Swish 123 122 71 23
Ange namn och personnummer. Vid familjemedlemskap ska e-post
skickas med alla namn och personnummer (6 första siffrorna räcker) till svarta1933@live.se.

Avgifter 2022
Barn/ungdomar t.o.m. 17 år  100 kr
Vuxna       200 kr
Familj inkl barn under 18 år  400 kr
Pensionärer 150 kr

Vill just du vara med och hjälpa till mer aktivt så kontaktar du Svartå IF på e-post svarta1933@live.se eller tfn 073-997 05 20.
För mer info om föreningen kan du gå in på http://www.svarta.nu/ och vidare via flik Föreningar & Org./Svartå IF.

Tack på förhand Styrelsen Svartå IF