Måndagspromenaderna gör uppehåll

Då intresset har sjunkit på försommaren så gör vi ett uppehåll på måndagarna och startar upp när skolorna startar i höst.