Måndagspromenaden drar igång

Promenaderna på måndagarna drar åter igång måndag 17/1.
Start kl 10:00 utanför FolketsHus