Månadsrapport från Utvecklingsgruppen

Svartå Utvecklingsgrupp har årsmöte Söndagen 17 mars kl.15.00 i Smedstugan.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder vi på ”fika” med hembakat och efter det har vi ett konstituerande möte.
Alla intresserade hälsas varmt välkomna.
 
Diskussioner fortgår med Sveaskog om fortsatt röjning/gallring/fällning från skolan till badet och från herrgården till Hyttvallen mellan sjön och vägen. Allt för att få bättre utsikt över vattnet.
Vidare har vi fått tillstånd att röja/gallra mellan Degerforsvägen och järnvägen, före bron sett från Svartåhållet.
 
Utvecklingsgruppen har sett till att sandstranden vid  ”Järnboland” befriats från nedskräpande granris.
Stranden användes främst av barnfamiljer , varför nedskräpningen får betraktas som anmärkningsvärd och omdömeslös. Skärpning.

Vi har fått information om att 6 barn kommer att börja förskolan inom kort.
Bra för barnen, förskolan och orten.
 
Styrelsen planerar ett möte med representanter för Degerfors kommun för att diskutera Länstrafiken och busstäthet till och från Svartå och Degerfors. Är bl.a. lång väntan för skolelever som skall hem.
 
Vi har återupptagit diskussionerna med Kommunens servicenämnd om att se till att träffas årligen för att diskutera vad vi gör själva och vad vi behöver hjälp med.
Träffarna har pausats beroende på ”politisk turbulens” efter valet.
 
Karin Foberg studerar på universitetet och deltar i ett projekt som kallas ”Bli min granne” Projektet vänder sig i första hand till barnfamiljer och blivande barnfamiljer och ambitionen är att öka inflyttningen till orten. Om du tänker sälja ”kåken” vill Karin att du hör av dig till henne.  Mer information kommer senare.

/Utvecklingsgruppen


Föreningar & parter som medverkande i infobladet är välkomna med löpande rapporter om sin verksamhet för utlägg i kolumnen info/nyheter på hemsidan.