Månadens odjur

Det finns många olika arter av myggor, men hela familjen mygginsekter är enligt forskarna ”det dödligaste djuret i världen”. De förtjänar denna titel tack vare sin förmåga att överföra dödliga sjukdomar och virus till människor. Totalt är myggorna orsaken till omkring 2,7 miljoner dödsfall varje år enligt Världshälsoorganisationen.
(Källa)

Fler myggfakta på denna länk