Lysande

Lysande med nya LED-armaturer efter vägen genom Svartå, en klar förbättring.