Lutra lutra - Utter


Skrmklipp utterPNG

Kan vara roligt att veta att en observation av Utter har gjorts under våren i GamlaParken.
Då Uttrar har stora revir så kan den passerat via Parken på sin väg mellan sjöarna.