Lucia från förr

Luciafirande i Kapellet
2 Anna-Greta Gröning 3 Inga Karlsson 4 Inga-Britta Andersson-Erlandsson 5 Hildur Larsson-Atterstig 6 Anna Greta Andersson 7 Irma Forsberg 8 Signe Bergius-Karlsson nr 4 och 6 är systrar

Bildinformation Fototid ca 1930.
Fotograf okänd  Bild från Bygdeband