Liten städning

Nu när containrarna är på plats så har en del skräp/skrot på allmän plats som legat i många år samlats in och slängts.
All hjälp för ett städat och prydligt Svartå tackar vi för.
/Utvecklingsgruppen