Lite fix på bryggorna

Den fula gummilisten på bryggan har nu blivit ersatt med snyggare lösning. På båtbryggan kommer de vassa fästena lägst ut att kapas bort inom kort.
För hyra av båtplats se mer info på denna sida
/Utvecklingsgruppen