Lillbjörksleden och Hyttpipan.

20220423_132849jpg
Lillbjörksleden har nu fått sin officiella startplats vid klubbstugans parkering, följ blå markering runt sjön Lillbjörken, leden är ca 5km och det finns en fin grillplats efter "skogssidan".
Under arbetsdagen fixades det även med förbättringar på anläggningen bl.a. fick bultarna på utegymmet sin årliga åtdragning och slyet runt Hyttpipan togs äntligen ned av föreningen (då kommunen inte mäktat med det)
Uppskattar du utvecklingen på anläggningen och i GamlaParken så glöm inte att bli medlem i Svartå IF mer saker är på gång för ett attraktivare och aktivare Svartå.

/Svartå IF